İdari Birimler

Hasta Hakları Birimi

Hastanemizde, Hasta Hakları Yönetmeliği uyarınca 2008 yılında faaliyete geçen Hasta Hakları Birimi, Soma Devlet Hastanesi’ne başvuran hasta ve hasta yakınlarının mevzuatta belirtilen haklarını kullanabilmeleri, hasta hakları ihlallerinin önlenebilmesi, sağlık hizmetlerinin insan hak ve onuruna yakışır biçimde sunulması, hasta ve yakınları ile sağlık personelinin eğitilmesi amacıyla çalışmalarını yürütmektedir. Hastalar ve hasta yakınları, Hasta Hakları Birimi’ne her türlü istek, öneri ve şikayetlerini; birime başvurarak, mail, telefon veya faks yoluyla iletebilirler. Birim çalışanları olarak hastalarla ve hasta yakınlarıyla gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde temel ilkemiz; empati kurma, gerçekçi ve doğal davranma, ön yargılardan ve genellemelerden kaçınma, müracaatçıya saygı duymaktır.

Poliklinikler girişinde yer alan Birimimize, mesai saatleri içerisinde başvurunuzu yapabilirsiniz.

Hasta Hakları Birim Sorumlusu: Filiz ÇAKMAK
Hasta Hakları Birim Telefonu: 0 (236) 444 20 45 - 6133 (Dahili)

Hasta Hakları Nedir?

Hasta hakları, insanların hayatlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri veya yitirdikleri sağlıklarına yeniden kavuşmasını sağlamak üzere onlara yardımcı olan ve sağlık hizmeti veren kişilerle olan ilişkilerinde bir ‘’insan’’ olarak sahip oldukları hakların bütünüdür. Hasta Hakları konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

 • Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı,
 • Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma Hakkı,
 • Bilgi İsteme Hakkı,
 • Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme Hakkı,
 • Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı,
 • Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme Hakkı,
 • Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım Hakkı,
 • Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı Hakkı,
 • Ötenazi Yasağı Hakkı,
 • Tıbbi Özen Gösterilmesi Hakkı.

Sağlık Durumu İle İlgili Bilgi Alma Hakkı:

 • Bilgilendirmenin Kapsamı,
 • Kayıtları İnceleme Hakkı,
 • Kayıtların Düzeltilmesini İsteme Hakkı,
 • Bilgi Vermenin Usulü,
 • Bilgi verilmesi Caiz Olmayan ve Tedbir Alınması Gereken Haller,
 • Bilgi Verilmesini Yasaklama Hakkı.

Hasta Haklarının Korunması:

 • Mahremiyete Saygı Gösterilmesi Hakkı,
 • Rıza Olmaksızın Tıbbi Ameliyeye Tabi Tutulmama Hakkı,
 • Bilgilerin Gizli Tutulması Hakkı.

Tıbbi Müdahalede Hastanın Rızası:

 • Hastanın Rızası ve İzin Hakkı,
 • Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı,
 • Rıza Formu,
 • Alışılmış Olmayan Tedavi Usullerinin Uygulanması,
 • Rızanın Şekli ve Geçerliliği,
 • Organ ve Doku Alınmasında Rıza,
 • Aile Planlaması Hizmetleri ve Gebeliğin Sona Erdirilmesi,
 • Rızanın Kapsamı ve Aranmayacağı Haller.

Tıbbi Araştırmalar:

 • Tıbbi Araştırmalarda Rıza,
 • Gönüllünün Korunması ve Bilgilendirilmesi,
 • Rıza Alınmasının Usulü ve Şekli,
 • Küçüklerin ve Mümeyyiz Olmayanların Durumu,
 • İlaç ve Terkiplerin Araştırma Amacıyla Kullanımı.

Diğer Haklar:

 • Güvenliğin Sağlanması Hakkı,
 • Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme ve Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı,
 • İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi ve Ziyaret Hakkı,
 • Refakatçi Bulundurma Hakkı,
 • Hizmetin Sağlık Kurum ve Kuruluşu Dışında Verilmesi.

Sorumluluk ve Hukuki Korunma Yolları

 • Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı.

Hasta Sorumlulukları

 • Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır.
 • Hasta sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek zorundadır.
 • Hasta sevk işlemleri ile ilgili resmi evraklarının kurallara uygun şekilde düzenlenmiş olmasından sorumludur. (Yeşil Kartlı hastaların sevk zinciri ile Trafik kazalarında istenen Kaza tutanağı vb. evraklar )
 • Hasta katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder.
 • Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verir.
 • Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunmalıdır.
 • Hasta randevu tarihine ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yere bildirir.
 • İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterir.
 • Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz.
 • Haklarını ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında Hasta Hakları Birimi’ne başvurur.

25 Mart 2022