Değerlerimiz
11 Mart 2022

  • Kurum kültürü olarak kalite standartlarını benimseme
  • Merkeze hastanın konulduğu bütüncül bir yaklaşım
  • Ekip ruhunda “biz” merkezli işbirliği ve dayanışma
  • Saygı ve hakkaniyet temelli hizmet sunumu
  • Değişime ve gelişime açık personel
  • Erişilebilirlik ve süreklilik
  • Bilimsellik
  • Verimlilik