İdari Birimler

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

 • Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim Sorumlusu
  • Psikolog Celal EREN

 • BAŞVURULAR:

  1-Olay Tutanağı için tıklayınız
  2-Beyaz Kod Ön Bilgilendirme Formu için tıklayınız
  3-Hukuki Yardım Talep Formu için tıklayınız
  4-İhbar Formu için tıklayınız
  5-Kişisel Veri Paylaşım Bilgilendirme Formu için tıklayınız
  6-Tebligatın Vekile Yapılması için tıklayınız
  7-Psikososyal Destek Talep Formu (Form 1) için tıklayınız
  8-Talep ve Öneri Formu (Form 2) için tıklayınız
  9-Tebliğ Tebellüğ Belgesi (Form 3)için tıklayınız
  10-Beyaz Kod Bildirimi İş Akış Şeması için tıklayınız

  AFİŞ
  Afiş için Tıklayınız

  SIKÇA SORULAN SORULAR (S.S.S)

  Sıkça sorulan sorular için tıklayınız

  ÖRNEK MAHKEME KARARLARI

  Örnek; Mahkeme Kararı için tıklayınız

  MEVZUAT
  3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu için tıklayınız
  Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik için tıklayınız
  Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Genelgesi 2012-23 için tıklayınız.
  İçişleri Bakanlığının 2012-22 Sayılı Sağlık Çalışanlarına Karşı İşlenen Suçların Soruşturulması Genelgesi için tıklayınız
  Sağlık Bakanlığının 2016-3 Sayılı  Hukuki Yardım ve Beyaz Kod Uygulama Genelgesi için tıklayınız.
  BEYAZ KOD KULLANIM KILAVUZU için tıklayınız.
  Çalışan hakları ve güvenliği uygulamaları rehberi için tıklayınız.
  Yöneticiler Sağlık Çalışanları, Hasta ve Hasta Yakınları İçin Eğitim-İletişim Kitapçığı için tıklayınız
  Beyaz Kod Başvurularında Suç İhbarı için tıklayınız. 
  Beyaz Kod Başvurularında Suç İhbarı için tıklayınız.
  06.04.2011 tarihli ve 27897 sayılı Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Yönetmelik için tıklayınız
  Kamu Hastaneleri Başkanlıklarında Birimlerin Kurulması (17.04.2018 tarihli ve E.621 sayılı yazı) için tıklayınız.
  Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün 27.12.2017 ve 1761 Sayılı Çalışan Motivasyonu Yazısı için tıklayınız  25 Mart 2022