İyi Uygulama Örneklerimiz
27 Şubat 2020

1. DÜŞME VE İZOLASYON TANIMLAYICILARININ TEDAVİ SÜRECİNDEKİ KULLANIMLARI

Sağlıkta Kalite Standartları çalışmaları kapsamında, düşme ve izolasyon önlemleri alınan hastaların servis içinde ve servis dışında, takibinin daha etkin sağlanması adına; Düşme riski yüksek hasta tanımlayıcı dört yapraklı yonca figürü,  solunum izolasyonunu tanımlayan sarı yaprak figürü, damlacık izolasyonunu tanımlayan mavi çiçek figürü, Temas izolasyonunu tanımlayan kırmızı yıldız figürü ve sıkı temas izolasyonunu tanımlayan kırmızı üçgen figürü içeren stickerlar hazırlanmıştır. Her serviste hastaların, görüntüleme ve tetkikleri istendiğinde ya da konsültasyon süreçlerinde, Hasta ve Çalışan Güvenliğinin sağlanmasına yönelik hastaların düşme ve izolasyon figürleri ile uyumlu olarak tanımlamaları istem evrakları üzerinde de devam ettirilmekte ve hasta transferlerinde yararlı olmaktadır. 


Temas İzolasyonu

 Sıkı Temas İzolasyonu


Böylece hastalara gerek izolasyon gerek düşme riskleri yönünden yapılan tanımlama figürlerinin tüm tedavi sürecinde uygulanması ile Hasta ve Çalışan Güvenliğinin tedavinin her aşamasında garanti altına alınması sağlanmıştır.

2. AYAKTAN HASTALARDA İDRAR TÜPÜNE NUMUNE ALMA KONUSUNDA EĞİTİCİ VİDEO

Hastanemizde ayaktan hastaların idrar tüpü ile idrar numunesi alımı ile ilgili yaşanan sıkıntıların çözümüne yönelik olarak Kalite Yönetim Birimi tarafından iyi uygulama örneği kapsamında oluşturulan bir eğitim videosu hazırlanmıştır.
Doğru idrar numunesi alımıyla ilgili olarak görsel ve işitsel olmakla birlikte engelli hastalarımıza yönelik tasarlanan eğitim videosu tüm kan alma birimlerindeki (çocuk ve yetişkin) hasta bilgilendirme ekranlarında gösterilmektedir.

 

 

 2. AYAKTAN HASTALARDA İDRAR TÜPÜNE NUMUNE ALMA KONUSUNDA EĞİTİCİ GÖRSELLER

Hastanemizde ayaktan hastaların idrar tüpü ile idrar numunesi alımı ile ilgili yaşanan sıkıntıların çözümüne yönelik olarak Kalite Yönetim Birimi tarafından iyi uygulama örneği kapsamında oluşturulan bir eğitim görseli hazırlanmıştır.
Doğru idrar numunesi alımıyla ilgili olarak hastalarımıza yönelik tasarlanan eğitim görselleri tüm kan alma birimlerimleri ile tüm tuvaletlerde bulunmaktadır.

   
  

 

 

3. KAN KÜLTÜRÜNÜN DOĞRU ALINMASI

Hastanın kanında mikroorganizma saptanması sadece tanı açısından değil tedavi ve prognoz (hastalığın seyri) açısından da çok önemlidir. Kan kültürünün doğru alınması işlemi hazırlanan video da detaylıca anlatılmaktadır.