Kalite Yönetimi ve Verimlilik Birimi
25 Ekim 2019

Dünyada hasta bakım kalitesinin optimal düzeyde geliştirilmesi, güvenli bir hasta bakım çevresinin yaratılması, hasta ve çalışanlara yönelik risklerin en aza indirilmesi, kalite iyileştirme ve hasta güvenliğinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla bir dizi hasta ve organizasyonel yapı odaklı kalite sistemi geliştirilmiş ve bu sistemler aracılığı ile sağlık kurumlarının performansları değerlendirilmeye başlanmıştır.
Ülkemizde sağlıkta kalite çalışmalarının temelleri, 2003 yılında “Sağlıkta Dönüşüm Programı” kapsamında başlatılan çalışmalara dayanmaktadır. Hasta ve çalışan güvenliğinin en üst düzeyde tutulması prensibi ile gerçekleştirilen yoğun çalışmalar sonucunda, SKS Hastane Seti (Versiyon-4) revize edilerek, SKS-Hastane (Versiyon-5) hazırlanmış ve sağlık hizmeti sunucularının kullanımına sunulmuştur. 

KALİTE YÖNETİMİ VE VERİMLİLİK BİRİMİ ÇALIŞMALARI

Hastanemiz Kalite Yönetim ve Verimlilik Birimi, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartlarına uygun olarak oluşturulmuş olup Sağlıkta Kalite Standartları, Verimlilik Uygulamaları ve diğer ilgili mevzuatlar kapsamında bölüm kalite sorumlularıyla beraber, başhekim ve sorumlu başhekim yardımcısı başkanlığında çalışmalarını sürdürmektedir.
1. Kalite Yönetim Direktörü, Kalite Yönetim Biriminin sorumlusudur.
2. SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
3. Kurumsal amaç ve hedefler ile bölüm hedeflerine ilişkin çalışmaları takip ve analiz eder.
4. Kurum içi yapılan öz değerlendirmeleri yönetir ve değerlendirir.
5. Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.
6. Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.
7. Hasta ve Çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları, anket sonuçları değerlendirmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışması, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması süreçlerini yönetir; KKS’ye girişlerin yapılmasını sağlar.
8. SKS çerçevesinde doküman yönetimini sağlar, hazırlanan yazılı düzenlemeleri kontrol ve bu düzenlemelerinin revizyonunu takip eder.
9. Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir, analizini yapar, KKS’ye girişlerini yapar.
10. SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır, çalışmalarına katkıda bulunur.
11. Bölüm kalite sorumluları ile koordineli çalışarak, tüm bölüm sorumluları ve bölüm yöneticileri ile aylık değerlendirme toplantıları yapar ve kalite çalışmalarını değerlendirir.
12. Düzenleyici önleyici faaliyetleri takip eder, gerekli iyileştirme çalışmalarına katılır.
13. Verimlilik Soru Listesi kapsamında çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
14. Hastane çalışanlarının faaliyetlere katılması konusunda gerekli teşvik ve eşgüdümlerde bulunur, ekip anlayışını geliştirir.


KALİTE YÖNETİMİ VE VERİMLİLİK BİRİMİ ÇALIŞANLARIMIZ

  • Kalite ve Verimlilikten Sorumlu Başhekim Yardımcısı
    • Dr. Cumhur Akif YAĞAN

  • Kalite Yönetim Direktörü
    • Nuran BAKIŞ

  • Kalite Yönetim Birim Sorumlusu

    • Doğan GÜMÜŞ