Bilimsel Araştırma Çalışmaları
18 Eylül 2018

Hastanemizde yapılması planlanan bilimsel araştırma çalışmaları ve anket uygulamalarında ilgili formların doldurularak, hastanemiz Eğitim Birimine başvuru yapılması gerekmektedir. Başvurusu yapılan tüm çalışmalar, hastanemiz Bilimsel Araştırmaları Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilerek, başvuru sahiplerine geri bildirim yapılacaktır.

14.BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI ÖN İZİN FORMU.docx
15.BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI BAŞVURU FORMU.docx
16.BİLİMSEL ARAŞTIRMA İZİN TAAHHÜTNAMESİ.docx
17.BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI BELGE KONTROL FORMU.docx
25.GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ÖN İZİN FORMU.docx