Poliklinik Çalışma Prensipleri
21 Mart 2018

DEĞERLİ HASTALARIMIZ; POLİKLİNİK ÇALIŞMA SAATLERİMİZ

09:00 – 12:00 ile 13:00 – 16:00 OLARAK BELİRLENMİŞTİR.

RESMİ KİMLİK BELGENİZ İLE BİZZAT BAŞVURU YAPINIZ.Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Poliklinik Hizmetleri, 2010/73-80 sayılı genelgeye göre, genel hizmetin aksamasına meydan vermeyecek şekilde poliklinik muayenelerinde öncelik sırası alacak gruplar:

A) Acil vakalar (Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılması gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar),
       
B) Engelliler, 
       
C) Hamileler,
        
D) 65 yaş üstü yaşlılar,
        
E) Yedi yaşından küçük çocuklar,
       
F) Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malül ve gaziler.

Ayrıca kolluk kuvvetlerince sevk edilecek adli vakalarda; savcılık veya kolluk kuvvetince önceden sağlık kurum/kuruluşuna bildirim yapılmalı ve randevu alınmalıdır.

Bu grupların dışında kalan hastalarımız, MHRS ile randevu alan hastalarımız, diğer polikliniklerden konsültasyon ile gelen hastalarımız ve sağlık kurulu hastaları SIRA ile muayene edilirler.

Bakanlığımızın 18.07.2006 tarih ve 13728 sayılı genelgesine istinaden ilaç tanıtımı faaliyetlerinin ancak mesai saatleri dışında yapılabileceği kararlaştırılmıştır. Bu sebeple mesai saatleri içinde ilaç firması temsilcilerinin hekim ziyaretleri kesinlikle yasaktır.

Not: 08.00 – 09.00 ile 16.00 – 17.00 saatleri hekimlerimizin servis ve yoğun bakım ünitelerinde vizite saatleridir. Yıllık izin, ameliyat veya farklı görevlendirmelerin olduğu durumlarda belirlenen poliklinik saatlerinde değişiklikler olabilir. Bu durum poliklinik bilgilendirme ekranından sizlere duyurulacaktır. 
 

HASTANE YÖNETİCİSİ/BAŞHEKİM