İdari Birimler

Sosyal Hizmet Birimi

Sosyal Hizmet Uzmanı: Vecihe UYSAL
 

SOSYAL HİZMET BİRİMİ NEDİR?


Sosyal Hizmet Birimleri hastanede ayakta veya yatarak muayene, tetkik ve tedavi olan hastaların tıbbi tedaviden etkin bir biçimde yararlanmaları amacıyla sosyal hizmet uzmanlarınca yürütülecek ekonomik, sosyal, psikolojik, eğitici, destekleyici ve geliştirici hizmetlerin yanı sıra  hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, hastaneden çıktıktan sonra kişisel ve ailevi sorunlarının çözümlenmesinde destek olunması gibi hizmetlerin yürütüldüğü birimlerdir.

Sosyal hizmet birimlerinde bulunan sosyal hizmet uzmanları; sosyal hizmetler ve sosyal sorunlar alanında dört yıllık lisans eğitimi almış profesyonel görevlilerdir.

Sosyal Hizmet Uzmanları hastane ile hasta arasında köprü görevi görür. Tüm çalışmalarında hasta önceliğini ele alır, ancak hastanenin yararını göz önünde bulundurur. Çalışmalarını resmi/gönüllü yardımları kullanarak gerçekleştirir ve gerekli durumlarda hastane personelinin yaşadığı sorunların çözümünde de destek olur.

Ne zaman Sosyal Hizmet Birimine Başvurabilirsiniz?

 • Hastane ücretini ödeyemeyeceğini beyan eden hastalarla karşılaştığınızda
 • Tedavi olmayı, ilaç kullanmayı, hastanede kalmayı reddedenlerle karşılaştığınızda
 • Hastaneye ve tedaviye uyum sağlayamayan, ekonomik sosyal veya psikolojik sorunları bulunan hastalarla karşılaştığınızda
 • Hastanede uzun süreli kalmış ve moral gücünü kaybetmiş olan hastalarla karşılaştığınızda
 • Yakını olmayan hastalarla karşılaştığınızda
 • Hastaneye terk edilen hastalarla karşılaştığınızda
 • Hastane personeli ile anlaşmazlık yaşayan hastalarla karşılaştığınızda
 • Toplum Kaynaklarına ihtiyaç duyan (engelliler, sosyal veya ekonomik desteğe ihtiyacı olanlar ve benzeri) kişilerle karşılaştığınızda
 • Kendiniz, aileniz ya da yakınlarınızın sorunları için danışmanlık ve yönlendirme almak istediğinizde

Sosyal Hizmet Uzmanı Ne Yapar?

 • Hastane ücretini ödeyemeyeceğini beyan eden hastaların gerçekten ödeme gücünün olup olmadığını değerlendirir ve ödeme gücü olmayanlar için kaynak bulma konusunda çalışır.
 • Tedavi olmayı, ilaç kullanmayı, hastanede kalmayı reddeden hastalara ve yakınlarına psikososyal destek vererek; açıklama ve ikna yolu ile yardımcı olur.
 • Hastaneye ve tedaviye uyum sağlayamayan, ekonomik sosyal veya psikolojik sorunları bulunan hastalara destek verir, gerekiyorsa bu hastaların ilgili kişi ve kuruluşlardan destek almalarını sağlar.
 • Hastanede uzun süre yatmaktan dolayı moral gücünü kaybetmiş hastalara moral desteğinin sağlar.
 • Hasta yakınlarının bulunmadığı zamanlarda, hastanın yakınları ile bağlantı kurar.
 • Hastaneye terk edilen hastaların ilgili sosyal hizmet kuruluşlarına (çocuk yuvası, huzurevi gibi..) yerleştirilmesi için çalışır.
 • Tedavisini olumsuz etkileyecek şekilde, hastane personeli ile anlaşmazlık yaşayan hastalarla sorunun kaynağının bulunması, çözümü ve hastanın bilgilendirilmesi için çalışır.
 • Hastane personelinin çalışmasını güçleştirecek şekilde sorun çıkaran hastalar ile görüşülerek hastane kurallarını anlatır.
 • Hastaneye başvuran engelliler, yoksullar ve benzeri durumlardaki birey ve aileleri yararlanabilecekleri toplum kaynakları hakkında bilgilendirir.
 • Eşler arası anlaşmazlık, boşanma, aile içi şiddet, uyuşturucu alkol v.b. madde bağımlılığı ,çocuk istismarı, ebeveyn çocuk anlaşmazlığı, rehberlik ve danışmanlık, aile içi iletişim sorunları, ekonomik sorunlar, hukuki sorunlar, yaşlılık ve bunun gibi konularda ortak sorunları olan hastalar arasında dayanışma ve destek çalışmaları yapar.

25 Mart 2022