T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Soma Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Soma Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bölüm Kalite Sorumluları

Güncelleme Tarihi: 05/10/2018

ADI SOYADI

ÇALIŞTIĞI BİRİM

GÖREVİ

Uzm.Dr.AliOsmanÇAĞLAYAN

Başhekimlik

Hastane Yöneticisi/Başhekim

Uzm. Dr. Gökhan Kıvanç YAŞAR

Başhekimlik

Başhekim Yardımcısı

Dr. Cumhur Akif YAĞAN

Başhekimlik

Başhekim Yardımcısı

Dr. Mikail KIRCALI

Başhekimlik

Başhekim Yardımcısı

Sancar DELİBALTA

İdari ve Mali İşler Müdürü

Tesis Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu

Elçin PEKERAKBULUT

Sağlık Bakım Hizm. Müdürü

Sağlık Bakım Hizmetleri BKS.

Şerife ÇİN

Sağlık Bakım Hizm. Müd. Yd.

Hasta Bakımı, Hizmete Erişim ve Psikiyatri Hizm.BKS.

Semih YAZICI

İdari ve Mali İşler Müdür Yd.

Malzeme ve CihazYönetimiBKS.

Ali İhsan DÖNMEZ

İdari ve Mali İşler Müdür Yd.

Atık Yönetimi, Yaşam Sonu Hizm.- TıbbiKayıtveArşivHizmetleriBKS.

 

Nuran BAKIŞ

 

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetimi, Kurumsal Yapı, Dokümantasyon ve Gösterge Yönetimi,GüvenlikRaporlama Sistemi,SosyalSorumlulukBKS.

Mehmet BAŞAR

Bilgi İşlem Birimi

Bilgi Yönetim Sistemi BKS.

Gülay TUNÇ

Eğitim Birimi

Eğitim Yönetimi BKS.

Elif KAVAKLIÇEŞME

Enfeksiyon Birimi

Enfeksiyonların Önlenmesi BKS.

Sonat ULAT

Sivil Savunma Birimi

AcilDurumveAfetYönetimive Risk YönetimiBKS.

Ayşenur KAYMAZ

Eczane

Farmakovijilans Sorumlusu

Göksel KÖSEOĞLU

Laboratuvar

Laboratuvar Hizmetleri BKS.

Büşra GÜVEN

Eczane

İlaç Yönetimi BKS.

Filiz ÇAKMAK

Hasta İletişim Birimi

Hasta Deneyimi BKS.

Seher ANDIÇ

KadınHast.veDoğumServisi

Doğum Hizmetleri BKS.

Fatma BAĞCI

Diyaliz Ünitesi

Diyaliz Hizmetleri BKS.

Cansel RÜZGÂR

Yoğun Bakım Ünitesi

Yoğun Bakımlar BKS.

Aslı ÖZGEN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi

YenidoğanYoğunBakımHizmetleri BKS.

Ayşegül KOZAĞAÇLI

Acil Servis

Acil Servis Hizmetleri BKS.

Gökhan TEPE

Görüntüleme Ünitesi

Radyasyon Güvenliği BKS.

Mahmut ŞAHAN

Kan Transfüzyon Merkezi

Transfüzyon Hizmetleri BKS.

Dilek KAYABAY

Ameliyathane ve Sterilizasyon Ünitesi

Ameliyathane ve Sterilizasyon Hizm. BKS.

Nilgün YUMUK

Endoskopi Hizmetleri

Bölüm Kalite Sorumlusu

Hülya SEÇKİN

Dahiliye Servisi

Bölüm Kalite Sorumlusu

Hüsniye SANDIKÇI

Genel CerrahiServisi

Bölüm Kalite Sorumlusu

Yasemin KUŞ

Üroloji-KBB Servisi

Bölüm Kalite Sorumlusu

Gamze HOŞÇA

Ortopedi Servisi

Bölüm Kalite Sorumlusu

Zeynep TAŞKIN

Göğüs Hastalıkları Servisi

Bölüm Kalite Sorumlusu

Onur Murat ÖNAL

Tıbbi Sarf Deposu

Materyovijilans Sorumlusu

Onur KÜTÜK

Klinik Mühendislik Birimi

Bölüm Kalite Sorumlusu

Harun YILDIRIM

Biyomedikal Hizmet. Birimi

Bölüm Kalite Sorumlusu

Seyat YAŞAR

Teknik Birim

Bölüm Kalite Sorumlusu

Dilruba ALLI

Başhekimlik Sekreteri

Tıbbi SekreterSorumlusu

Mehmet SARI

Güvenlik Hizmetleri

Güvenlik Amiri

Hatice KABAKÇI

Temizlik Hizmetleri

Temizlik Şefi