Bilgi İşlem

Hastanemiz 2006 yılında otomasyon sistemine geçmiş olup PROBEL firması HBYS yazılımı ile Eczane, Hasta Kayıt Kabul, Sağlık Kurulu, Yataklı Servisler, Hasta Yatış, Hasta Taburcu, Vezne, Faturalandırma, Poliklinikler, İstatistik, Personel(Sicil) ve Maaş birimleri otomasyon kapsamına alınmıştır.
 
Hastanemiz bünyesinde otomasyon sisteminde 300 adet bilgisayar kullanılmaktadır.  Bilgi İşlem Merkezinde bir sorumlu ve 2 (iki) bilgi işlem personeli bulunmaktadır.
 
Ayrıca hastane içi intranet sistemi ile kullanıcılar arası diyaloglar sağlanmakta ve kalite yönetim biriminin çalışmaları intranette yayınlanmaktadır.