Acil Sağlık Hizmetleri

ACİL SERVİSTE ÇALIŞAN PERSONEL DURUMU 

10 PRATİSYEN HEKİM

18 HEMŞİRE

6 ACİL TIP TEKNİSYENİ

7 TOPLUM SAĞLIĞI TEKNİSYENİ (ACİL MÜDAHALE BİRİMİNDE GÖREVLİ)

1 ORTOPEDİ TEKNİSYENİ (ACİL MÜDAHALE BİRİMİNDE GÖREVLİ)

8 OTOMASYON PERSONELİ OLARAK 7/24 SAAT KESİNTİSİZ HİZMET VERMEKTEDİR.

HASTA BİLGİLENDİRME

* Soma İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisi 24 saat hizmet vermektedir.
* Acil Servis girişinde önce hastalık durumuna göre öncelik belirleme işlemi (triyaj) yapılır.
* Acil hastaların diğer hastalara göre önceliği vardır.

* Triyaj görevlisi, hastanın ateş, nabız, tansiyon gibi yaşamsal bulgularını değerlendirerek hangi hastanın önce muayene olması gerektiğine karar verir.
* Pansuman ve enjeksiyon için başvuran hastalar geldiği sıraya ve öncelikli hasta genelgesine göre pansuman-enjeksiyon birimine alınır.
* Nöbet tutan  bütün çalışanların listesi ve nöbetçi eczanenin adı  Acil Servis bekleme alanındaki LCD ekrandan yayınlanmaktadır.
* Muayene için hasta yanında sadece 1 kişi içeri alınır.
* Acil Serviste müşahedede gözlemlenen hastalara ziyaretçi kabul edilmemektedir. Hastanın yanında bir refakatçi bulunur.

Acil Serviste Verilen Hizmet Kapasitesi:

Muayene Sedye Sayısı

3

Sarı Alan Sedye Sayısı

3

Kırmızı Alan Sedye Sayısı

3

Resüsitasyon (Canlandırma) Odası Sedye Sayısı

1

Bay Müşahede Sedye Sayısı

3

Bayan Müşahede Sedye Sayısı

4

Çocuk Müşahede Sedye Sayısı

1

 

1.  Acil servise hasta kabul:

Acil servise gelen hastalar Acil Servis Hasta Triyaj Ekibi tarafından yönlendirilirler. Hastanın kayıt için çıkan barkodu Acil Servis Muayene Formuna yapıştırılır ve yeşil alan hastaları (acil müdahale gerektirmeyen) bekleme salonunda barkod sırasına göre alınır. Eğer hasta yaşlı, özürlü, kimsesiz ve acil müdahale (sarı/kırmızı alan) edilmesi gereken durumu varsa işlemlerine yardımcı olur. Form üzerinde işaretlenmiş olan renk kodlarına göre Yeşil Alan, Sarı Alan ve Kırmızı alanlara yönlendirilir.

2. Triaj Uygulaması:

YEŞİL ALAN  (Acil Müdahale Gerektirmeyen):

TANIM: Hayati tehlikesi bulunmayan, genel durumu iyi, vital parametreleri normal, acil müdahale gerektirmeyecek durumdaki hastalardır. Tedavi önceliği bakımından en son grubu oluşturmaktadır.

YAPILACAKLAR: Triyajda hasta değerlendirildikten sonra yeşil alan olarak belirlenen hastaların formunda yeşil renk işaretlemesi yapılır ve hasta doktor muayenesi için bekleme salonunda beklemesi gerektiği söylenerek bekletilir. Muayene sonrası, doktor tedavi order etmişse order edilen tedavi hemşire tarafından yapılır. Doktor tarafından gerek görülmesi halinde bu hastalar sarı ya da kırmızı alana yönlendirilebilir.

SARI ALAN  (Kısa Sürede Müdahale Gerektiren):

TANIM: Genel durumu iyi yada orta, vital parametrelerinden biri yada daha fazlası normal sınırlar dışında ancak stabil, kısa süre bekleyebilecek, kritik olmayan orta derece önceliği olanlardır hastalardır.

YAPILACAKLAR: Triyaj görevlisi değerlendirmesi sonunda sarı alan olarak belirlenen hastaların formunda sarı renk işaretlenir ve hasta sarı alana alınır. Bu hastalara acil serviste SARI ALANDA doktor tarafından kısa sürede genel durum ve bilinç değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucuna göre gerekli müdahale ve tedaviler yapılır. Bulgular ve yapılan müdahaleler Muayene Formuna kaydedilir.  Doktor tarafından gerek görülmesi halinde bu hastalar kırmızı alana alınabilir. Bu durumda formdaki kırmızı renk de işaretlenir. Sarı alanda değerlendirildikten sonra hastalar müşahede odasına alınır. Hasta takip edilir.

KIRMIZI ALAN  (En Kısa Sürede Müdehale Gerektiren):

TANIM: Genel durumu orta ya da kötü, vital bulguları stabil olmayan, ANINDA doktor müdahalesine ihtiyaç duyan ve bekleyemeyecek durumda olan KRİTİK hastalardır. Acil bakım, müdahale ve sevk önceliği olan hasta grubudur.

YAPILACAKLAR: Bu hastalara acil serviste KIRMIZI ALANDA doktor tarafından anında Genel durum ve bilinç değerlendirmesi yapılır. Yapılan değerlendirme sonucuna göre gerekli Resüsitasyon yapılır. Bulgular ve yapılan müdahaleler Acil Servis Hata Muayene Formuna kaydedilir. Doktor order hemşire tarafından yapılır. Yapılan tedaviler formun arka kısmındaki ilaçlar bölümüne kaydedilir ve doktor ve tedaviyi uygulayan tarafından imzalanır. Kırmızı alanda değerlendirildikten sonra vital bulguları stabil hale getirilen hastalar müşahede odasına alınabilir.

3.  Hasta Müşahede Süreci:

“Kısa süreli (maksimum 6 saat) takip gerektiren hastalar müşahedeye alınırlar. Hastanın durumunda düzelme yok ve takibi uzuyor (6 saati aşan vakalarda) ise acil hekimi ilgili klinik hekimi ile irtibata geçer, yatışını uygun görülür ise yatırılır, sevk edilmesi gerekiyor ise 112 ile irtibata geçilerek sevk süreci başlatılır. Hastanın müşahede kalış süresi takip edilir.